Dòng máy in flexo được chọn lựa nhiều nhất hiện nay?

Dòng máy in flexo được chọn lựa nhiều nhất hiện nay?

18/10/2022

Phân loại theo cấu hình ta mang 3 dạng máy in flexo chính:, dạng nằm ngang, dạng chồng đứng và dạng tiêu dùng chung 1 trục ép in. Theo hình dạng thì với hai dạng máy chính là máy in dạng chồng đứng và máy dạng nằm . Máy in flexo dạng chồng đứng Đây là mẫu máy in mà những con lăn (lô…