Thủ tục bổ sung ngành nghề công ty vốn nước ngoài

Oceanlaw tư vấn về đề xuất dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty vốn nước ngoài qua bài viết dưới đây:

2.1.   Phạm vi công việc của Oceanlaw

 • Tư vấn các quy định pháp luật có liên quan đến việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) đơn đăng ký điều chỉnh, (ii) bản giải trình các nội dung thay đổi, (iii) Điều lệ sửa đổi của Công ty, (iv) báo cáo tình hình hoạt động của Công ty, (v) Quyết định của chủ sở hữu về việc điều chỉnh nội dung đăng ký dự án đầu tư, và các tài liệu, văn bản khác (nếu có).
 • Thay mặt Quý Công ty nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, liên lạc và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bổ sung ngành nghề Công ty;
 • Thay mặt Quý Công ty nhận kết quả đăng điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục bổ sung ngành nghề công ty vốn nước ngoài

2.2.   Tài liệu yêu cầu

 • 03 bản sao (chứng thực) Giấy chứng nhận đầu tư của Bên A.
 • 03 bản sao (chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, giấy chứng nhận đăng ký thuế của Bên A.
 • 03 bản sao (chứng thực) văn bản xác nhận của ngân hàng về việc chủ sở hữu của Bên A đã chuyển đủ tiền góp vốn vào tài khoản ngân hàng của Bên A.
 • 03 bản sao (chứng thực) báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2013 và báo cáo tài chính tự lập nửa năm 2014 (từ ngày 01/01 đến ngày 30/06/2014) của Bên A.
 • 03 bản sao (chứng thực) giấy xác nhận tạm trú hoặc thẻ cư trú của người đại diện theo pháp luật.
 • Các văn bản xác nhận Bên A đã nộp các báo cáo tình hình hoạt động định kỳ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
 • 03 bản sao (chứng thực) thẻ tạm trú của người đại diện theo pháp luật;
 • Các tài liệu khác (tùy thuộc vào quá trình giải quyết hồ sơ).

Lưu ý: Các tài liệu trên đây, nếu tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt và được công chứng, chứng thực trong vòng 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

2.3.   Thời gian thực hiện

 • Thời gian hoàn thành toàn bộ công việc là 20 ngày là việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Thời gian hoàn thành công việc nêu trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ, gửi công văn xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam (nếu có)
 • Phí Oceanlaw sẽ báo đã bao gồm phí Nhà Nước, phí dịch vụ, không bao gồm phí hợp pháp hóa lãnh sự, phí dịch thuật, công chứng hoặc chi phí đi lại, ăn ở ngoài phạm vi thành phố Hà Nội (nếu có).

Trên đây là nội dung tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của chúng tôi liên quan đến việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Quý Công ty. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần thêm bất thông tin gì, Quý Công ty vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *