Trường hợp nào DN được xuất hóa đơn bằng ngoại tệ?

Nhiều doanh nghiệp trong quá trình hoạt động có các giao dịch nước ngoài thường gặp vướng mắc về việc có thể xuất hóa đơn bằng ngoại tệ được không? Bảng kê kèm kèm theo hóa đơn có viết bằng ngoại tệ được không? Để giải đáp vấn đề này, trong bài viết này sẽ trình bày rõ các trường hợp được xuất hóa đơn bằng ngoại tệ để các doanh nghiệp hiểu hơn về các quy định về hóa đơn.
Các trường hợp doanh nghiệp Việt Nam được phép xuất hóa đơn bằng ngoại tệ khi thuộc đối tượng được bán hàng hóa, dịch vụ thu tiền bằng ngoại tệ. Cụ thể:
– Doanh nghiệp bảo hiểm với dịch vụ bảo hiểm của hàng hóa, dịch vụ phải mua tái bảo hiểm ở nước ngoài.
– Tổ chức kinh doanh hàng miễn thuế bán hàng trong cửa hàng miễn thuế.
– Tổ chức cung ứng dịch vụ tại khu cách ly, tại các cửa khẩu quốc tế, tổ chức kinh doanh kho ngoại quan.
– Doanh nghiệp chế xuất:
+ Doanh nghiệp bán hàng hóa, dịch vụ cho người nước ngoài.
+ Doanh nghiệp bán hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất khác trong nước.
– Doanh nghiệp thông thường:
+ DN bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất.
+ DN bán hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp nước ngoài.

hóa đơn điện tử

Hướng dẫn cách ghi hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ
Quy định về cách ghi hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ được quy định như sau: Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.
Trong trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật Việt Nam thì tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, còn phần chữ ghi bằng tiếng Việt.
Người bán hàng đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn.
Đối với trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì người bán ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.
Hướng dẫn cách viết hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ
Khi lập hóa đơn, Công ty ghi tổng số tiền thanh toán bằng nguyên tệ. Phần chữ ghi bằng tiếng Việt. Và tỷ giá trên hóa đơn theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.
Như vậy, nếu đáp ứng đủ các điều kiện nói trên thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể xuất hóa đơn bằng ngoại tệ và thực hiện cách ghi hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật hiện hành. Do vậy, các doanh nghiệp cần phải nắm rõ các quy định về hóa đơn, cách viết bảng kê kèm theo hóa đơn để có thể hoàn thành tốt công việc được giao.

https://cuocsongbonphuong.net/

https://cuocsongbonphuong.net/tin-tuc/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *